Samenwerkende partners

KlaarOver PsychoSociaal Werk werkt samen met: 

 • Zorginstellingen
 • Huisartsen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Vrijwilligersorganisaties
 • MEE
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GGZ
 • Lokaal Zorg Netwerk
 • Riagg
 • Lokale Teams Huishoudelijk Geweld
 • Stichting Wilskracht Werkt
 • Psychologenpraktijk SANE
 • Diverse andere vrijwilligersorganisaties


Meer weten over deze organisaties? Hieronder vindt u meer informatie:

www.sanepsychologen.nl

www.solnetwerk.nl

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl

www.mee.nl