Samenwerkende partners

KlaarOver werkt samen met: zorginstellingen, huisartsen, schoolmaatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, MEE,
GGD Rotterdam-Rijnmond, GGZ, Lokaal Zorg Netwerk, Riagg, Lokale Teams Huishoudelijk Geweld, Stichting Wilskracht Werkt en diverse andere vrijwilligersorganisaties.

Meer weten over deze organisaties? Zie bijgaande links.

www.sanepsychologen.nl

www.solnetwerk.nl

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl